CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2 | CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २ - The Study Katta

Educational and knowledge enhancing information, question papers, notes, online tests and worksheets are available on The Study Katta sites for students, teachers and parents as well as competitive exam aspirants.

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2 | CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २

CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2

CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २

CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2 | CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २

            CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2 | CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २ तुम्हला येथे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. जेणेकरून तुम्हाला केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर १ ( Central Teacher Eligibility Test - CTET Exam) च्या परीक्षेसाठी CTET पेपर 1 प्रश्नपत्रिका ( CTET Paper 1 Question Paper ) कशा स्वरूपाचा असतो हे कळण्यास मदत होईल व प्रश्न व त्यांच्या उत्तराचे स्पष्टीकरण दिले आहे त्यामुळे तुमचे CTET प्रश्नोत्तराचा सराव देखील होईल. व तुम्हाला शिक्षक बनण्यास मदत होईल या हेतून ही माहिती तयार करत आलेली आहे.

            तुम्हाला सरावासाठी येथे काही CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2 | CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २ दिलेले आहेत.

CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2

CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २


CTET June 2011 Paper 2 Question Papers with Solutions  828 KB


          तुम्हाला CTET June 2011 Question Papers with Solutions - Paper 2 | CTET जून २०११ प्रश्नपत्रिका स्पष्टीकरनासह - पेपर २ ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Post Bottom Ad