मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ | Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi | Vakprachar Marathi - The Study Katta

Educational and knowledge enhancing information, question papers, notes, online tests and worksheets are available on The Study Katta sites for students, teachers and parents as well as competitive exam aspirants.

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, July 15, 2023

मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ | Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi | Vakprachar Marathi

 मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ

Phrases in Marathi | Vakprachar in Marathi with Meaning

मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ | Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi

          मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ ( Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi ) या घटकावर स्पर्धा परीक्षेत अनेक वेळा प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. विशेषतः ५ वी व ८ वी स्कॉलरशिप परीक्षा, नवोदय परीक्षा, TET Exam, CTET Exam व इतरही अश्या अनेक परीक्षेमध्ये या स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जातात आपल्याला मराठी वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ ( Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi ) माहित नसल्याने आपले हातातील गुण यामुळे आपल्या मिळत नाहीत म्हणून खासकरून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनसाठी मराठी वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ ( Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi ) ही माहिती येथे देण्यात येत आहे.
          चला तर मग आपण बघूया मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ ( Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi ) .


वाक्यप्रचार म्हणजे काय ?

Vakprachar meaning in Marathi ?

            वाक्यप्रचार :-  वाक्यप्रचार म्हणजे काही शब्दसमूहांचा मराठी भाषेत वापर करताना त्यांचा नेहमीचा अर्थ न राहता, त्यांना दुसरा अर्थ प्राप्त होतो, त्यांना वाक्प्रचार (  Phrases in Marathi | Vakprachar in Marathi ) म्हणतात.

            शब्दश: होणाऱ्या अर्थापेक्षा वेगळ्या व विशिष्ट अर्थाने भाषेत रूढ झालेल्या शब्द समूहास वाक्प्रचार (  Phrases in Marathi | Vakprachar in Marathi )  अथवा भाषेतील संप्रदाय असे म्हणतात. यालाच कोणी वाक्संप्रदाय असेही म्हणतात.  वाक्प्रचार (  Phrases in Marathi | Vakprachar in Marathi ) म्हणजे वाक्यांश असतो, ते पूर्ण वाक्य नसते.


मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ

Vakprachar in Marathi with Meaninig

Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi


अ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi with Meaninig )

अक्षता पडणे - विवाह उरकणे.

अन्न अन्न करणे - अन्नासाठी फिरणे.

अवतार संपणे - मारणे, स्थित्यंतर होणे.

अळवावरचे पाणी - क्षणभंगूर.

अमर होणे - कायमची कीर्ती प्राप्त होणे.

अनिमिषपणे पाहणे - टक लावून पाहणे.

अस्वस्थता शिगेला जाणे - अस्वस्थता पराकोटीला पोहोचणे.

हे पण पहा :- नाम


अग्निदिव्य करणे - प्राणांतिक संकटातून जाणे.

अति परिचयात अवज्ञा - एखाद्याच्या घरी सतत जाण्याने आपले महत्त्व कमी होणे.

अरेरावी करणे - मग्रुरीने वागणे.

अव्हेर करणे - दूर लोटणे.


अत्तराचे दिवे जाळणे - भरपूर उधळपट्टी करणे.

अद्वा तद्वा बोलणे - एखाद्याच्या मनाला लागेल असे बोलणे.

अन्नास जागणे - उपकार स्मरणे, उपकाराची जाणीव ठेवणे.

अनर्थ गुदरणे (ओढवणे) - भयंकर संकट येणे.

अनावर होणे - भावविवश होणे.

अन्नास मोताद होणे - उपासमार होणे, अन्न मिळण्यास कठीण होणे.

अवगत असणे - ठाऊक असणे.

अभय देणे - सुरक्षितपणाची हमी देणे.

अभिवादन करणे - वंदन करणे.

अर्पण करणे - वाहणे.

अनुग्रह करणे - उपकार करणे, कृपा करणे.

अवसान चढणे - स्फुरण चढणे.

अधःपात होणे - विनाश होणे.

अवलोकन करणे - निरीक्षण करणे, पाहणे.

अवकळा येणे - वाईट अवस्था येणे.

अडकित्यात धरणे - अडचणीत टाकणे.

अद्दल घडणे - शिक्षा मिळणे.

अक्षत देणे - बोलावणे.

अन्नावर तुटून पडणे - खूप भूक लागल्याने भराभर जेवणे.

अन्नास लावणे - उपजीविकेचे साधन मिळवून देणे.

अदृश्य होणे - लुप्त होणे, नाहीसे होणे.

अनुलक्षून असणे - एखाद्याला उद्देशून असणे.

अगतिक होणे - उपाय न चालणे, निरुपाय होणे.

अतिप्रसंग करणे - अयोग्य वर्तन करणे.

अनुमताने चालणे - संमतीने वागणे.

अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे - थोड्याशा यशानेच गर्व करणे.

अवदसा आठवणे - वाईट बुद्धी सुचणे.

अवगत होणे - प्राप्त होणे.

अवहेलना करणे - दुर्लक्ष करणे, अपमान करणे.

अवाक् होणे - स्तब्ध होणे.

अळम टळम करणे - टाळाटाळ करणे.

अपराध पोटात घालणे - क्षमा करणे.

अपाय करणे - नुकसान करणे.

अभंग राहणे - भंग न होणे.

अति तेथे माती होणे - कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईट होणे.

अक्कल पुढे करणे - बुद्धीचा भलताच उपयोग करणे.

अग्निदिव्य करणे - कठीण कसोटीतून पार पडणे, प्राणांतिक संकटातून जाणे.

अकांड तांडव करणे - रागाने आदळआपट करणे.

अवलंब करणे - स्वीकार करणे, आधार घेणे.

अटकेपार झेंडा लावणे - फार मोठा पराक्रम गाजविणे.

अटीतटीने खेळणे - चुरशीने खेळणे.

अठरा विश्वे दारिद्र्य असणे - अतिशय गरिबी असणे.

अडकित्त्यात सापडणे - पेचात सापडणे, मोठ्या अडचणीत सापडणे.

अडचणींचा डोंगर असणे - अनेक अडचणी येणे.

अवाक्षर न काढणे - एकही अक्षर न बोलणे.

अनुमती विचारणे - परवानगी मागणे.आ पासून सुरु होणारे वाक्प्रचार ( Marathi Vakprachar )


आक्रोश करणे - शोक करणे.

आकाशाला गवसणी घालणे - अशक्य गोष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे.

आकर्षक असणे - मोह असणे.

आकृष्ट होणे - आकर्षित होणे.

आकाशमातीचे संवाद होणे - श्रेष्ठ कनिष्ठ एकत्र येणे.

आखाड्यात उतरणे - विरोधकांशी सामना देण्यास तयार होणे.

आगीत तेल ओतणे - अगोदर झालेल्या भांडणात भर घालणे, भांडण विकोपाला जाईल असे करणे.

आगीतून निघून फोफाट्यात जाणे - लहान संकटातून मोठ्या संकटात सापडणे.

आकाश कोसळणे - फार मोठे संकट येणे.


आभाळ कोसळणे -  फार मोठे संकट येणे.

आकाश ठेंगणे होणे - अतिशय गर्व होणे, गर्वाने फार फुगून जाणे.

आकाश पाताळ एक करणे - आरडाओरड करुन गोंधळ घालणे.

आकाश फाटणे - चारही बाजूंनी संकटे येणे.

आघाडीवर असणे - मुख्य व महत्त्वाचे असे गणले जाणे, पुढे असणे.

आच लागणे - झळ लागणे.

आचरणात आणणे - अमलात आणणे.

आक्रमण करणे - हल्ला करणे.

आकांत करणे - आरडाओरड करणे.

आकाशाचा ठाव घेणे - असाध्य ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे.

आर्जवे करणे - पुन्हा पुन्हा विनविणे.

आग पाडणे - चहाड्या सांगून नाशास कारण होणे.

आठवण ठेवणे - ध्यानात ठेवणे.

आठवणींना उजाळा देणे - जुन्या आठवणी पुन्हा येणे.

आहारी जाणे - पूर्णपणे स्वाधीन होणे.

आवृत्ती करणे - पुन्हा पुन्हा नाचणे, नाव झळकणे.

आडव्यात बोलणे - कोणतीही गोष्ट सरळपणे न बोलणे.

आधार देणे - सांभाळ करणे.

आनंदाने डोळे डबडबणे - डोळे आनंदाश्रृंनी भरून येणे.

आपल्या पोळीवर तूप ओढणे - साधेल तेवढा स्वतःचाच फायदा करून घेणे.

आडवे होणे - निजणे.

आडून गोळी मारणे - स्वतः पुढाकार न घेता दुस-यांच्या हातून हवे ते काम करवून घेणे.

आत्मसात करणे - पूर्णपणे माहीत करून घेणे.

आत्मा जळणे - खूप दुःख होणे.

आदर सत्कार करणे - मान सन्मान करणे.

आभाळ पेलणे - अशक्य गोष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे.

आपुलकी वाटणे - प्रेम व आस्था वाटणे.

आपत्याच पायावर घाव घालणे - स्वतःच आपले नुकसान करून घेणे.

आंधळ्याची माळ लावणे - विचार न करता जुन्या परंपरेनुसार वागणे.

आठवणींचा खंदक असणे - स्मरण शक्तीचा अभाव असणे.

आढेवेढे घेणे - एकदम तयार न होणे.

आण घेणे - शपथ घेणे.

आनंदाला पारावार न उरणे - अतिशय आनंद होणे, अमर्याद आनंद होणे.

आनंद गगनात न मावणे - अतिशय आनंद होणे, अमर्याद आनंद होणे.

आनंदाला सीमा न उरणे - अतिशय आनंद होणे, अमर्याद आनंद होणे.

आनंदाला उधाण येणे - अतिशय आनंद होणे, अमर्याद आनंद होणे.

आनंदाचे भरते येणे - अतिशय आनंद होणे, अमर्याद आनंद होणे.

आबाळ होणे - दुर्लक्ष होणे, हाल होणे.

हे पण पहा :- द्वंद्व समास

आयत्या पिठावर रेषा (रेघोट्या) ओढणे - आयत्या मिळालेल्या संपत्तीवर चैन करणे.

आयुष्य वेचणे - एखाद्या गोष्टीसाठी आयुष्यभर झटणे.

आवळा देऊन कोहळा काढणे - स्वल्प (लहानशी) देणगी देऊन त्याच्या मोबदल्यात दुस-यांकडून मोठे कार्य करून घेणे.

आश्रय घेणे - मदत घेणे.

आश्चर्यचकित होणे - आश्चर्याने थक्क होणे.

आश्चर्याने तोंडात बोट घालणे - फार आश्चर्य वाटणे.

आवाज लागणे - प्रसंगाला साजेल असा आवाज गळ्यातून येणे.

आश्वासन देणे - कबूल करणे.

आमूलाग्र बदलणे - संपूर्णपणे बदलणे.

आळा घालणे - नियम लावून देणे, नियंत्रण ठेवणे.

आ वासणे - आश्चर्याने तोंड उघडणे.

आळोखे पिळोखे देणे - आळस झाडणे.

आळ घालणे - आरोप करणे.

आडवे येणे - अडवणे.

आवाज चढविणे - रागावून खूप मोठ्याने बोलणे.

आड येणे - अडथळा निर्माण करणे.

आहुती देणे - प्राण अर्पण करणे.

आस्वाद घेणे - आनंद लुटणे.

आव आणणे - खोटा अविर्भाव करणे, उसने अवसात आणणे.

आसमान ठेंगणे होणे - ताठ्याचा कळस होणे (स्वर्ग दोन बोटे उरणे).


हे पण पहा :- वाक्याचे प्रकार

इ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


इतिश्री करणे - शेवट करणे.

इमानास जागणे - इमान कायम ठेवणे.

इकडचे तोंड तिकडे करून टाकणे - अतिशय जोराने थोबाडात मारणे.

इंगा जिरणे - गर्व नाहीसे होणे, खोड मोडणे.

इंगा दाखविणे - धाक बसविणे, जरब बसविणे.

इहलोक सोडणे - मरणे.


इनमीन साडेतीन - थोडेसे, नगण्य.

इकडचा डोंगर तिकडे करणे - फार मोठे कार्य पार पाडणे.

इरेला पेटणे - इर्षेने खेळू लागणे.

इशारा देणे - सावधगिरीची सूचना देणे.

इन्कार करणे - नकार देणे.

इरेस पडणे - एखादी गोष्ट करण्याची जिद्द असणे.

इंगळ्या डसणे - मनाला झोंबणे, वेदना होणे.उ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Phrases in Marathi )


उचल खाणे - एखादी गोष्ट करण्याची अनिवार इच्छा होणे.

उचल बांगडी करणे - जबरदस्तीने हलविणे.

उच्चाटन करणे - घालवून देणे, नष्ट करणे.

उच्छाद मांडणे - उपद्रव देणे.

उचंबळून येणे - भावना तीव्र होणे.

उजाड माळरान - ओसाड जमीन.

उठून दिसणे - शोभून दिसणे, नजरेत भरणे.

उत्तेजन देणे - पाठिंबा देणे.

उकळी फुटणे - खूप आनंद होणे.

उखळ पांढरे होणे - पांढरे होणे - खूप द्रव्य मिळणे.

उखाळ्या पाखाळ्या काढणे - एकमेकांचे उणेदुणे काढणे.

उघडा पडणे - खरे स्वरूप प्रकट होणे.

उतराई होणे - उपकार फेडणे.

उत्तीर्ण होणे - यशस्वी होणे.

उत्कंठा असणे - उत्सुक असणे.

उदक सोडणे - त्याग करणे.

उदरी शनी येणे - संपत्तीचा लाभ होणे.

उदास वाटणे - फार खिन्न वाटणे.

उद्धार करणे - प्रगती करणे.

उधाण येणे - चेव येणे, ओसंडून वाहणे, भरती येणे.

उजेड पडणे - मोठे कृत्य करणे.

उल्लेख करणे - उच्चार करणे, सांगणे.

उंटावरून शेळ्या हाकणे - मनापासून काम न करणे.

उध्वस्त होणे - नाश पावणे.

उधळून देणे - पसरून देणे.

उन्मळून पडणे - मुळासकट कोसळून पडणे.

उन्हाची लाही फुटणे - अतिशय कडक ऊन पडणे.

उन्हाचा जाळ पेटणे - अतिशय कडक ऊन पडणे.

उद्योगात चूर होणे - कामात गुंग असणे, मग्न असणे.

उतू जाणे - कल्पनेपेक्षाही अधिक असणे.

उपासना करणे - पूजा करणे, आराधना करणे.

उभ्या उभ्या चक्कर टाकणे - सहज जाऊन पाहून येणे.

उरकून घेणे - पार पाडणे.

उराशी बाळगणे - अंतःकरणात जतन करून ठेवणे.

उरापोटावर बाळगणे - सांभाळ करणे.

उरस्फोड करणे - काळीज फाटेपर्यंत कष्ट करणे.

उरी फुटणे - अतिशय दुःख होणे.


उरकून घेणे - आटोपणे, संपवणे.

उलगडा होणे - अगदी स्पष्टपणे समजणे.

उलटी अंबारी हाती येणे - भीक मागण्याची पाळी येणे.

उष्ट्या हाताने कावळा न हाकणे - कधी कोणाला काहीही मदत न करणे.

उसळी घेणे - जोराने वर येणे.

उसासा सोडणे - विश्वास सोडणे.

उपसर्ग होणे - त्रास होणे.

उपपादन करणे - बाजू मांडणे.

उपद्व्याप करणे - खूप त्रास सहन करणे.

उपदेशाचा डोस पाजणे - उपदेश करणे.

उंबरठा चढणे - प्रवेश करणे.

उबगणे - कंटाळा येणे.

उमाळा येणे - तीव्र इच्छा होणे.

उमज पडणे - समजणे.


हे पण पहा :- नवोदय सराव प्रश्नसंच

ऊ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi with Meaninig )


ऊर दडपणे - अतिशय भीती वाटणे.

ऊर भरून येणे - भावना दाटून येणे.

ऊर बडवून घेणे - आक्रोश करणे.

ऊत येणे - अतिरेक होणे, चेव येणे.

ऊन खाली येणे - सायंकाळ होणे.

ऊर फाटणे - अतिशय दुःख होणे.

ऊस मळे फुलणे - ऊसमळे चांगले वाढीस लागणे.

ऊहापोह करणे - चर्चा करणे (उहापोह करणे).ए पासून सुरु होणारे वाक्प्रचार ( Marathi Vakprachar )


एकमत होणे - सर्वांचा सारखा विचार असणे.

एकमेवाव्दितीय असणे - अतुलनीय व सर्वोत्कृष्ठ असणे.

एक घाव दोन तुकडे करणे - ताबडतोब निर्णय घेऊन गोष्ट निकालात आणणे.


एकजीव होणे - पूर्णपणे मिसळून जाणे.

एकेरीवर येणे - भांडायला तयार होणे.

एखाद्या वस्तूवर डोळा असणे - एखादी वस्तू प्राप्त करून घेण्याची इच्छा असणे.

एकटक पाहणे - स्थिर नजरेने पाहणे.

एका पायावर तयार असणे - फार उत्कंठीत होणे.

एकाग्रचित्त होणे - मन केंद्रित करणे.

एका वट्टात बोलणे - एका दमात बोलणे.ओ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


ओढ लागणे - तीव्र इच्छा होणे.

ओढ घेणे - आकर्षण वाटणे.

ओली सुकी करणे - नाणे फेक करून निर्णय घेणे.

ओटीत घालणे - संगोपनासाठी दुस-यांच्या हवाली करणे.

ओवाळून टाकणे - तुच्छ समजून फेकून देणे.

ओस होणे - रिकामे होणे.

ओक्शा बोक्शी रडणे - खूप रडणे.


हे पण पहा :- समास व त्यांचे प्रकार

औ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Phrases in Marathi )


औषध नसणे - उपाय नसणे.

औषधालाही नसणे - अजिबात नसणे, मुळीच नसणे.


अं पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar )

अंगीकारणे - स्वीकारणे.

अंगाचा खुर्दा होणे - शरीराला त्रास होणे.

अंगावर घेणे - एखाद्या गोष्टीचा स्वीकार करणे.

अंगाचे पाणी पाणी होणे - घाम येणे.

अंगावर शेकणे - मोठी हानी शिक्षा म्हणून भोगावी लागणे, हानिकारक होणे.

अंगाचा तीळपापड होणे - अतिशय संताप येणे.

अंगाची लाही लाही होणे - क्रोधाने क्षुब्ध होणे, मनाचा जळफळाट होणे.

अंगावर मूठभर मांस चढणे - धन्यता वाटणे.

अंग चोरणे - अंग रारवून काम करणे.

अंग टाकणे - शरीराने कृश होणे, रोडावणे.

अंगावर रोमांच उभे राहणे - भीतीने किंवा आनंदाने अंगावर शहारे येणे.

अंगावर काटा उभा राहणे - भीतीने किंवा आनंदाने अंगावर शहारे येणे.


अंगवळणी पडणे - सवय होणे.


हे पण पहा :- स्वर संधी


अंगावर मास नसणे - कृश होणे, प्रकृती खालावणे, खूप थकणे.

अंग शहारून टाकणे - अंगावर रोमांच उभे राहणे.

अंग चोरून बसणे - अवघडून बसणे.


अंग मारून बसणे - अवघडून बसणे.

अंग मोडून काम करणे - खूप मेहनत करणे.

अंग काढून घेणे - अलिप्त राहणे, संबंध तोडणे.

अंगाचा भडका उडणे - क्रोधामुळे अंगाची आग आग होणे.

अंतर देणे - सोडून देणे, त्याग करणे.

अंग झाडून मोकळे होणे - संबंध तोडणे.

अंगात त्राण नसणे - अंगातील शक्ती नाहीशी होणे.


अंगाने चांगला आडवा असणे - सशक्त असणे.

अंगात कापरे सुटणे - भीतीने थरथरणे.

अंगावर धावून येणे - मारावयास येणे.

अंगावर तुटून पडणे - जोराचा हल्ला करणे.

अंतःकरण भरून येणे - हृदयात भावना दाटून येणे, भावनानी गहिवरून येणे.

अंतःकरणाला पाझर फुटणे - दया येणे.


अंतःकरण विरघळणे - दया येणे.


अंतःकरण तीळतीळ तुटणे - अतिशय वाईट वाटणे.


अंतःकरण विदीर्ण होणे - अतिशय दुःख होणे.

अंतःकरणाचा कोठा साफ असणे - मन स्वच्छ असणे.

अंतरीचा तळीराम गार होणे - इच्छा तृप्त होणे.

अंतर्मुख होणे - खोलवर विचार करणे.

अंतर्धान पावणे - नाहीसे होणे.

अंकित राहणे - गुलाम होणे, वश होणे.

अंत पाहणे - अखेरची मर्यादा येईपर्यंत थांबणे.

अंथरूण पाहून पाय पसरणे - ऐपतीच्या मानाने खर्च करणे.

अंमल बनावणी करणे - अंमलात आणणे.


हे पण पहा :- मराठी विराम चिन्हे व त्यांचे प्रकार

क पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


कलम होणे - पकडणे.

कसूर न करणे - आळस न करणे, चूक न करणे.

कब्जा घेणे - ताब्यात घेणे.

कळस होणे - चांगल्या किंवा वाईट गोष्टीचा अतिरेक होणे.

कस धरणे - सत्व निर्माण होणे.

करार मदार करणे - लेखी स्वरुपात निर्णय घेणे.

कळा पालटणे - स्वरूप बदलणे.

कढी पातळ होणे - दुखण्यामुळे जर्जर होणे.

कल्पांत करणे - मोठा कल्लोळ करणे.

कपाळाला आठ्या पडणे - नाराजी दिसणे.

कपाळी (भाळी) लिहिलेले नसणे - नशिबात नसणे.

कंबर कसणे (कंबर बांधणे) - हिंमत दाखविणे, तयार होणे.

कष्टाने विद्या करणे - परिश्रम करून विद्या संपादन करणे.

कपाळावर हात मारणे - दुःख होणे, निराश होणे.


कपाळावर हात लावणे - निराश होणे.

कःपदार्थ असणे - क्षुल्लक वाटणे.

कपाळाचे कातडे नेणे - सगळया जन्माचे मातेरे करणे.कपोतवृत्तीने वागणे - काटकसरीने वागणे.

कसोटीस उतरणे - अपेक्षित गोष्ट यशस्वीपणे करून दाखविणे.

करुणा भाकणे - विनविणे.

कबूल करणे - मान्य करणे.

कसाला लागणे - कसोटी पाहणे, एखाद्याची परीक्षा होणे.

कसास लावणे - कसोटी पाहणे, एखाद्याची परीक्षा होणे.

कंबर खचणे - धीर संपणे, धीर खचणे.

कळसास पोचणे - शेवटच्या टोकाला जाणे, पूर्णत्वाला पोहोचणे.

कळी उमलणे - चेहरा प्रफुल्लीत होणे.

कमाल करणे - मर्यादा वा सीमा गाठणे.

करणी करणे - चेटूक करणे.

कलुषित करणे - मलीन बनविणे, गढूळ करणे, एखाद्या विषयी वाईट मत करणे.

कळ लावणे - भांडण लावणे.

करकर दात चावणे - क्रोधाचा अविर्भाव करणे.

कल्ला फाडणे - गोंगाट करणे.

हे पण पहा :- मराठी बोधकथा


कसर काढणे - एकीकडे झालेली कमतरता दुसरीकडे भरून काढणे.

कष्टी होणे - खिन्न होणे, दुःखी होणे.

कवडीही हातास न लागणे - एका पैशाचीही प्राप्ती न होणे.

करंट येणे - झटका येणे, आवेश येणे.

कृत कृत्य होणे - धन्यता वाटणे.

का कू करणे - मागे पुढे पाहणे, काम करण्यास टाळाटाळ करणे.

काटा काढणे - दुःख देणारी गोष्ट काढून टाकणे, समूळ नाहीसे होणे.

काडीमोड करणे (देणे) - संबंध तोडणे.

काळझोप घेणे - मृत्यू येणे.

काट्याने काटा काढणे - एका शत्रूच्या सहाय्याने दुस-या शत्रूचा पराभव करणे.

काथ्याकूट करणे - व्यर्थ चर्चा करणे.

कापूस महाग होणे - कृश होणे.

कान उपटणे - चुकीबद्दल शिक्षा करणे.

काढण्या लावणे - दोरीने बांधणे.

कान टवकारून ऐकणे - अगदी लक्षपूर्वक ऐकणे.

कान देणे - लक्षपूर्वक ऐकणे.

कान धरणे - शासन करणे.

कानाचा चावा घेणे - कानात सांगणे.

कानी घालणे - सांगणे, लक्षात आणून देणे.

कान लांब होणे - ऐकण्यासाठी उत्सुक असणे, अक्कल कमी होणे (गाढवाचे कान?)

काखा वर करणे - आपल्या जवळ काही नाही असे दाखविणे, ऐनवेळी अंग काढून घेणे.

काळजाचे कोळसे होणे - मनाला अतिशय वेदना होणे.

काळीज फत्तराचे होणे - अंतःकरणातील दया, माया इ. कोमल भावना नाहीशा होणे.

काकण भर सरस ठरणे - थोडेसे जास्त वा अधिक असणे.

कागाळी करणे - तक्रार किंवा गा-हाणे करणे.

कान फुकणे / कान भरणे - चुगली करणे, चहाड्या करणे, मनात किल्मिश निर्माण करणे.

कान उघाडणी करणे - खरमरीत उपदेश करणे, कडक शब्दात चूक दाखवून देणे.

कानठळ्या बसणे - मोठा आवाज ऐकल्याने काही काळ काहीच ऐकू न येणे.

काना डोळा करणे - दुर्लक्ष करणे.

कानावर पडणे - सहजगत्या माहीत होणे, ऐकण्याचा योग येणे.

कानावर येणे - माहीत असणे, ऐकणे, कळणे.

काळे करणे - देशांतरास जाणे.


कानावर हात ठेवणे - नाकबूल करणे, नकारात्मक भूमिका घेणे.

कानोसा घेणे - दूरवरचे लक्षपूर्वक ऐकणे, चाहूल घेणे.

कानीकपाळी ओरडणे - वारंवार बजावून सांगणे.

कास धरणे - आश्रय घेणे.

कानाशी लागणे - चहाड्या करणे.

कानाला खडा लावणे - पुन्हा एखादी चूक न करण्याचा निश्चय करणे, धडा शिकणे.

कान टवकारणे - ऐकण्यास उत्सुक होणे.

काडी मोडून घेणे - विवाहसंबंध तोडून टाकणे.

कामगिरी पार पाडणे - सोपविण्यात आलेले काम पूर्ण करणे.

कामगिरी बजावणे - काम पार पडणे.

कानशील रंगविणे - मारणे.

कानशिलात देणे - मारणे.

कालवा कालव होणे - मनाची चलबिचल होणे.

काळीमा लागणे - कलंक लागणे, अपकीर्ती होणे.

कान फुटणे - ऐकू न येणे.

काट्याचा नायटा करणे - साधी गोष्ट वाईट थराला जाणे.

काट्याचा नायटा होणे - क्षुल्लक गोष्टीचा भयंकर परिणाम होणे.

कामाला भिडणे - जोरात काम करू लागणे.

कानात घुमून राहणे - आठवणीत पक्के रुजून राहणे.

कायापालट होणे - पूर्णपणे स्वरूप बदलणे.

कावरा बावरा होणे - बावरणे, घाबरणे.

काळजाचे पाणी पाणी होणे - दुःखी होऊन धैर्य व उत्साह नाहीसा होणे, अतिशय घाबरणे.

काळाची पावले ओळखणे - बदलत्या परिस्थितीची भान असणे.

काळजाचा ठेवा असणे - अत्यंत आवडती गोष्ट असणे.

काळाच्या उदरात गडप होणे - नष्ट होणे.

कानामागे टाकणे - दुर्लक्ष करणे.

कानात मंत्र सांगणे - गुप्त रीतीने सल्लामसलत करणे.

कान टोचणे - एखादी गोष्ट समजावून सांगणे.

कानाने आवाज टिपणे - लक्षपूर्वक ऐकणे.

काळजाचा लचका तुटणे - अत्यंत दुःख होणे.

कागदी घोडे नाचविणे - ज्याच्या पासून काही लाभ होण्याजोगे नाही अशा लेखनाचा खटाटोप करणे.

काळे करणे - निघून जाणे.

कान किटणे - तीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगून कंटाळा आणणे.

कणव येणे - दया येणे.

कपाळ फुटणे - दुर्दैव ओढवणे, मोठी आपत्ती कोसळणे.

कपाळमोक्ष होणे - मरणे, नाश पावणे, डोके फुटून मृत्यू येणे.

कपाळ उठणे - कपाळ दुखू लागणे.

कपाळ ठरणे - नशिबात लिहिण्यासारखी एकादी गोष्ट घडणे.

कपाळ पांढरे होणे - वैधव्य येणे.

कच खाणे - माघार घेणे.

कणीक मऊ होणे - मार बसणे.

कट करणे - कारस्थान करणे.

कडुसे पडणे - सायंकाळ होणे.

कणीक तिंबणे - खूप मारणे.

कटाक्ष टाकणे - एक नजर टाकणे, नजर फिरविणे.

कपाळी येणे - नशीबी येणे.

कंठ दाटून येणे - गहिवरून येणे, दुःखाचा आवेग येणे.

कंठस्नान घालणे - ठार मारणे, शिरच्छेद करणे.

कंठशोष करणे - ओरडून गळा सुकविणे, उगाच घसाफोड करणे.

कामास येणे - उपयोगी पडणे, लढाईत मारले जाणे.

काकदृष्टीने पाहणे - अतिशय बारकाईने पाहणे.

कासावीस होणे - व्याकूळ होणे.

कालवश होणे - मरण पावणे.

काडीने औषध लावणे - दुरून दुरून दुस-याचे उपयोगी पडणे.

काहूर माजणे - विचारांचा गोंधळ होणे.

किमया करणे - जादू करणे.

कित्ता गिरविणे - अनुकरण करणे.

किळस वाटणे - शिसारी वाटणे.

कोड पुरविणे - कौतुकाने हौस पुरविणे.

कोरड पडणे - सुकून जाणे.

कोंड्याचा मांडा करणे - काटकसरीने संसार करणे.

कोलाहल माजणे - आरडाओरड होणे.

कोप-यापासून हात जोडणे - संबंध न यावा अशी इच्छा करणे.

कोंडी फोडणे - वेढा तोडून बाहेर जाणे.

कोपर्‍याने खणणे - एखाद्याच्या चांगुलपणाचा फायदा घेणे.

कोंडमारा होणे - मन अस्वस्थ होणे.

कोंबडे झुंजविणे - दुस-यांचे भांडण लावून आपण मजा बघणे.

कोप-यात घेणे - एका टोकाला घेऊन कोंडी करणे.

कोणाचा पायपोस कोणाचे पायात नसणे - मोठा गोंधळ होणे.

कौशल्य पणास लावणे - अतिशय चतुराईने काम करणे.

कौतुक करणे - तारीफ करणे.

किल्ली फिरविणे - युक्तीने मन बदलणे.

किडून घोळ होणे - कीड लागल्यामुळे खराब होणे.

किंतु येणे - संशय वाटणे.

कीस काढणे - बारकाईने चर्चा करणे.

कुंपणाने शेत खाणे - विश्वासातील माणसाने फसविणे, रक्षणकर्त्याने भक्षण करणे.

कुत्र्याच्या मोलाने मरणे - मरताना माणूस म्हणून काहीही किंमत न राहणे.

कुर्बानी करणे - बलिदान करणे.


कुजत पडणे - आहे त्या स्थितिपेक्षा अधिक वाईट अवस्था प्राप्त होणे.

कुजबूज करणे - आपापसात हळूहळू बोलणे.

कुकारा घालणे - मोठ्याने हाक मारणे.

कुत्रा हाल न खाणे - अतिशय वाईट स्थिती येणे.

कुत्र्यासारखे मळा धरून पडणे - घरातील कटकटींना कंटाळून सारखे घराबाहेर राहणे.

कुरघोडी करणे - वर्चस्व स्थापित करणे.

कुंद होणे - उदास होणे.

कुरुक्षेत्र माजविणे - भांडण तंटे करणे.

कुणकुण लागणे - चाहूल लागणे.

कुरापत काढणे - भांडण उकरून काढणे.

कुस धन्य करणे - जन्म दिल्याबद्दल सार्थक वाटणे.

कूच करणे - पुढे जाणे, कामगिरीवर निघणे.

केसाने गळा कापणे - विश्वासघात करणे.

केसालाही धक्का न लावणे - अजिबात त्रास न होणे.

केसांच्या अंबाड्या होणे - वृद्धावस्था येणे.

क्लेश पडणे - यातना सहन कराव्या लागणे.

कोणाच्या अध्यांत मध्यांत नसणे - कोणाच्या कामात विनाकारण भाग न घेणे.

कोंडीत पकडणे - पेचात सापडणे.ख पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi with Meaninig )


खल करणे - करणे - खोलवर चर्चा करणे.

खबर नसणे  - माहिम नसणे.

खस्ता स्थाणे - खूप कष्ट करणे.

खच्चून भरणे - पूर्णपणे भरणे.

खनपटीस बसणे - सारखे एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागणे.

खटू होणे - नाराज होणे.

खटपट करणे - प्रयत्न करणे.

खजील होणे - होणे - लाज वाटणे.

खडा पहारा होणे - काळजीपूर्वक करणे.

खडसून विचारणे - विचारणे - ताकीद देऊन विचारणे.

खंड नसणे - सतत चालू राहणे.

खंड पडणे - मध्येच काही काळ बंद असणे.

खच्चून जाणे - धीर सुटणे.

खर्ची पडणे - वापरावी लागणे.

खंत वाटणे - खेद वा दुःख वाटणे.

खडा टाकून पाहणे - अंदाज घेणे.

ख्याली-खुशाली विचारणे - हालहवाल विचारणे.

खो खो हसणे - हसू न आवरणे, जोर जोराने हसणे.

खोर्‍याने पैसे ओढणे - पुष्कळ पैसे मिळविणे.

खोड मोडणे -  एखाद्याची वाईट सवय तीव्र उपायाने घालविणे.

खोड ठेवणे -  दोष ठेवणे.

खरपूस ताकीद करणे - निक्षून सांगणे.

खडी ताजीम देणे - उभे राहून शिस्तीने मानवंदना देणे.

खरडपट्टी काढणे - रागावून बोलणे.

खड्यासारखा बाहेर पडणे - निरूपयोगी ठरून वगळला जाणे.

खसखस पिकणे - खूप हसणे.

खडे फोडणे - दूषण देणे.

खर्ची पडणे - लढाईत मृत्युमुखी पडणे.

खा खा सुटणे - खाण्याची एकसारखी इच्छा होणे, अधाशीपणाने खूप खात जाणे.

खिळवून ठेवणे -  एकाच जागी स्थिर करून ठेवणे.

खिळखिळी होणे - मोडकळीला येणे.

खुट्ट होणे - अचानक बारीक आवाज होणे.

खुळे करणे - वेड लावणे.

खाल्ल्या मिठाला जागणे - उपकाराची जाणीव ठेवणे.

खाजवून खरुज काढणे - खरुज काढणे - मुद्दाम भांडण उकरून काढणे.

खांदा देऊन काम करणे - झटून काम करणे.

खापर फोडणे -  दोष देणे.

खायला काळ अन् भुईत्या भार असणे - स्वतः काही ही काम नकरता दुस-यावर भार होऊन राहणे.

खायला उठणे - असह्य होणे.

खाल्ल्या घरचे वासे मोजणे - उपकार करणा-यांचे वाईट चिंतणे.

खार लागणे -  झीज सोसावी लागणे.


खाईत पडणे - संकटात किंवा दुःखात पडणे.

खाऊन ढेकर देणे - गिळंकृत करणे.

खटाटोप चालविणे -  प्रयत्न करणे.

खडे चारणे - शरण येण्यास भाग पाडणे, पराभव करणे.

खळखळ करणे -  हट्ट करणे.

खरवड काढणे -  कान उघडणी करणे.

खूणगाठ बांधणे -  पक्के ध्यानात ठेवणे.

खो घालणे - अडचण आणणे, विघ्न निर्माण करणे.ग पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


गमजा करणे - हुशारी मारणे.

गृहीत धरणे - मनात निश्चित कल्पना करणे.

गराडा घालणे - वेढा घालणे, घेराव घालणे.

गटांगळ्या खाणे - नाकातोंडात पाणी जाऊन जीव घाबरा होणे.

गत्यंतर नसणे - नाईलाज असणे, दुसरा उपाय नसणे.

गंध नसणे - अजिबात माहीत नसणे.

गाणित पक्के बसणे - ठाम समजूत होणे.

गतप्राण होणे - मरणे.

गर्क असणे - गुंग असणे.

गर्क होणे - गढून जाणे.

गळ घालणे - आग्रह करणे.

गळ्यात पडणे - अतिशय आग्रह करणे.

गंगेत घोडे न्हाणे - एखादे मोठे काम पूर्ण होणे.

गहिवरून जाणे - दुःखाने कंठ दाटून येणे.

'ग' ची बाधा होणे - गर्व होणे.

गयावया करणे - दीनवाणी प्रार्थना करणे, विनवणी करणे.

गडप होणे - नाहीसे होणे.

गजर करणे - एकाच तालात सर्वांनी एकदम जयजयकार करणे.

गणना करणे - समाविष्ट करणे.

गढून जाणे - रंगून जाणे.

गंगार्पण करणे - कायमचे विसरणे.

गर्भगळीत होणे - अतिशय घाबरणे, भयभीत होणे.घ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Phrases in Marathi )


घोळ घालणे - त्वरित निर्णय न घेता विचार करीत बसणे.

घोरपड येणे - संकट येणे.

घोरपडी सारखे चिकटणे - न थकता चिवटपणे काम करीत राहणे.

घाम न फुटणे - दया न येणे.

घर सुने सुने वाटणे - उदास वाटणे.

घर बुडविणे - सर्व कुलाचा घात करणे.

घर भरणे - फायदा करून घेणे.

घर बसणे - कुटुंबास विपत्ती येणे.

घडा भरणे - परिणाम भोगण्याची वेळ येणे.

घामाघूम होणे - खूप घाम येणे.

घायाळ करणे - जखमी करणे.

घर डोक्यावर घेणे - घरात अतिशय गोंगाट करणे.

घर धुवून नेणे - सर्वस्वी लुबाडणे, सर्वस्वाचा अपहार करणे.

घडी भरणे - विनाशकाल जवळ येणे.

घात होणे - नाश होणे.

घालून पाडून बोलणे - दुस-याला लागेल असे बोलणे.

घोडे मारणे - नुकसान करणे.

घोडे मध्येच अडणे - प्रगतीत खंड पडणे.

घोषित करणे - जाहीर करणे.

घामाचे पाझर फुटणे - खूप घाम येणे.

घाम गाळणे - खूप कष्ट करणे.

घाट घालणे - बेत करणे.

घाव घालणे - प्रहार करणे.

घाला घालणे - हल्ला करणे.

घोडे थकणे - उद्योग धंदा मंदावणे.

घोडे दामटणे - उद्योग धंदा मंदावणे.


घोडे पुढे ढकलणे - स्वतःच्या फायद्यासाठी पुढे सरसावणे.

घोडे पेंड खाणे - अडचण निर्माण होणे.

घोडा मैदान जवळ असणे - एखाच्या गोष्टीबाबत कसोटीची वेळ जवळ येणे.

घोर लागणे - काळजी निर्माण होणे.

घोटाळा होणे - गोंधळ होणे, गडबड होणे.


च पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


चहा असणे - आस्था असणे.

चकाय्या पिटणे - गप्पा-गोष्टी करणे.

चकार शब्द ही न काढणे - जराही न बोलणे.

चहा करणे - वाहवा करणे.

चन्हाट वळणे - कंटाळा आणण्याजोगी गोष्ट सांगणे.

चटणी उडविणे - नाश करणे.

चढवून ठेवणे - एखाद्याला वाजवीपेक्षा जास्त महत्व देणे.

चव्हाट्यावर आणणे - उघडकीस आणणे, जाहीर करणे.

चकित होणे - आश्चर्य वाटणे.

चकरा मारणे - फे-या मारणे.

चलबिचल सुरू होणे - अनिश्चिता निर्माण होणे.

चटका बसणे - फार दुःख होणे.

चालना देणे - प्रोत्साहन देणे.

चाहूल लागणे - माहीत होणे.

चाड असणे - जाणीव असणे.

चाड न वाटणे - जाणीव नसणे.

चढाओढ सुरू होणे - स्पर्धा लागणे.

चंदन करणे - नाश करणे.

हे पण पहा :- हिंदी बोधकथा

चक्री गुंग होणे - अक्कल गुंग होणे.

चाहूल लागणे - हालचालीची जाणीव होणे.

चालून जाणे - हल्ला करणे.

चाकांवर पट्टा चढणे - वेग येणे

चारांचा पोशिंदा असणे - कर्ता पुरुष असणे

चार पैसे गाठीला बांधणे - थोडी फार बचत करणे

चारी दिशा मोकळ्या होणे - पूर्ण स्वातंत्र्य असणे.

चालत्या गाड्याला खीळ घालणे - व्यवस्थित चाललेल्या कामात व्यत्यय येणे.

चित्त विचलित होणे - काय करावे ते न सुचणे.

चिरी मिरी घेणे - बक्षीस घेणे.

चिंताक्रांत बनणे - आत्यंतिक काळजी वाटणे.

चिमणीसारखे तोंड करणे - एवढेसे तोंड करणे.

चिटपाखरू नसणे - पूर्ण शांतता असणे.

चीज करणे - सार्थक करणे.

चांदी उडणे - त्रेघा उडणे.

चालना मिळणे - गती मिळणे.

चाळा लावणे - नाद लावणे.

चारी मुंड्या चीत होणे - संपूर्ण पराभव होणे.

चार हात दूर असणे - एकाद्या गोष्टीपासून हेतू पुरस्सर दूर राहणे.

चिंता लागणे - काळजी वाटणे.

चिंतातूर होणे - अतिशय काळजी वाटणे.

चिरडून टाकणे - नाश करणे.

चित्त खेचून घेणे - मन आकर्षित करणे.

चित्रा सारखे स्तब्ध असणे - फार शांत असणे.

चेव चढणे - जोर चढणे.

चेहरा उजळणे - संकट टळल्यामुळे आनंदित होणे.

चेहरा आंबट करणे - नाराजी दर्शविणे.

चीतपट मारणे - पूर्ण पराभव करणे.

चुटपुट लागणे - मनास टोचणी लागणे, हुरहुर लागणे.

चुकल्या चुकल्यासारखे होणे - अस्वस्थता प्राप्त होणे.

चुणूक दाखविणे - झलक दाखविणे.

चुलीतून निघून वैलात पडणे - आगीतून निघून फोफाट्यात पडणे, लहान संकाटातून मोठ्या संकटात सापडणे.

चूल पेटणे - स्वयंपाक केला जाणे.

चूल खोळंबणे - उपवास पडणे.

चूर होणे - गढूत जाणे, बुडून जाणे.

चोराला सोडून संन्याशाला सुळी देणे - ख-या अपराध्यास सोडून निरपराधी व्यक्तीस शिक्षा करणे.

चौगडे अडणे - जयजयकार अथवा प्रशंसा होणे.

चौदावे रत्न दाखविणे - शिक्षा करणे, खूप मार देणे.

चौखुर उधळणे - स्वैर सुटणे.

चेहरा खुलणे - अतिशय आनंदित होणे.

चेहरा पालटणे - रंगरुप बदलणे.

चेहरा काळवंडणे - चिंतेने मन खिन्न होणे.

चेह-यावर चिंतेची काळजी पसरणे - काळजीने भरून जाणे.

चैन न पडणे - अस्वस्थ होणे.

चोहोंचा आकडा घालणे - प्रशस्तपणे मांडी घालून बसणे.

चोख बजावणे - अगदी बरोबर पार पाडणे.

चोरावर मोर होणे - वाईट गोष्टीच्या बाबतीत एखाद्यावर वरकडी करणे.छ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi with Meaninig )


छात्र हरवणे - पोरके होणे.

छाती दडपणे - भीती वाटणे.

छाती न होणे - धीर न होणे, न धजणे, हिंमत न होणे.

छाती दाखवत बसणे - भीती न बाळगता बसणे.

छाती फुगणे - अभिमान वाटणे.

छक्के पंजे करणे - हात चलाखीने फसविणे.

छतीसाचा आकडा असणे - मतभेद असणे.

छाती आनंदाने फुलणे - खूप आनंद होऊन अभिमान वाटणे.

छाती करणे - धैर्य दाखविणे.

छातीत कालवायला लागणे - जीव कासावीस होणे.

छाप पडणे - मनावर खोल परिणाम होणे.

छेड काढणे - मुद्दाम चिडविणे.

छाती धडधडणे - खूप भीती वाटणे.

छातीला हात लावून सांगणे - खात्रीपूर्वक सांगणे.

छातीचा कोट करणे - प्राणपणाने संकटाशी मुकाबला करणे.ज पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi with Meaninig )


जिवाचे रान करणे - अतिशय कष्ट करणे.

जिवाला जीव देणे - एखाद्यासाठी प्राण देण्याची तयारी असणे.

जिवावर उठणे - आत्यंतिक नुकसान करण्यास तयार होणे.

जिवात जीव येणे - काळजी नाहीशी होऊन पुन्हा धैर्य येणे, हायसे वाटणे.

जिवाची पर्वा न करणे - प्रत्यक्ष प्राणाचीही फिकीर न करणे.

जिवावर उदार होणे - प्राण देण्यास तयार असणे.

जिवास खाणे - मनाला लागणे.

जिव्हारी लागणे - अतिशय वाईट वाटणे.

जिद्द असणे - ईर्षा असणे.

जन्माचे दारिद्रय फिटणे - गरिबी कायमची नाहीशी होणे.

जन्माचे सार्थक होणे - सफलता लाभणे.

जमीन अस्मानाचे अंतर (फरक) असणे - खूप मोठा फरक असणे.

जमीनदोस्त होणे - पूर्णपणे नष्ट होणे.

जयजयकार करणे - आनंदाने जयघोष करणे, गुणगान करणे. (जयघोष करणे).

जय्यत तयारी करणे - अगदी पूर्ण तयारी करणे.

जन्माचे कल्याण करणे - कायमचे हित होणे.

जड पावलांनी निघणे - व्यथित होऊन निघणे.

जगजाहीर करणे - सर्वांना माहिती करणे.

जतन करून ठेवणे - काळजीपूर्वक सांभाळ करणे (जपून ठेवणे)

जखमेवर मीठ चोळणे - दुःखद स्थितीत अधिक भर घालणे.

जगातून उठणे - सर्वस्वी बुडणे.

जगणे जनावरांचे असणे - अत्यंत निकृष्ट प्रतीचे जीवन जगणे.

जन्माची माती होणे - जीवन व्यर्थ जाणे.

जशास तसे असणे - तोडीस तोड असणे.

जगणे नकोसे होणे - जीव त्रासणे.

जमदग्नीचा अवतार असणे - अतिशय संतापणे.

जाळ्यात गोवणे - अडचणीत पकडणे.

जाब विचारणे - उत्तर विचारणे.

जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळणे - स्वतः अनुभवून सुखदुःख जाणणे.

जिभेस हाड नसणे - वाटेल तसे अमर्याद बोलणे, बेजबाबदारपणे बोलणे.

जिवाची तगमग होणे - बेचैन होणे, अस्वस्थ होणे.

जिवाचा कान करून ऐकणे - लक्षपूर्वक ऐकणे.

जेरीस आणणे - शरण यायला भाग पाडणे.

जेवणावर हात मारणे - भरपूर जेवणे.

जोडे फाटणे - खेटे घालणे.

जेर करणे - कैद करणे.

जो जो करणे - निजविणे.

जोखडात बांधणे - बंधनात बांधणे.

जोम येणे - शक्ती येणे.

जिवाचा धडा करणे - निश्चय करणे.

जिवाची उलाघाल होणे - जीव वालीवर होणे.

जिवाला घोर लागणे - खूप काळजी वाटणे.

जिवाचा आटापिटा करणे - खूप धडपड करणे.

जिवाची मुंबई करणे - खूप चैन करणे.

जंगजंग पछाडणे - निरनिराळया रीतीने प्रयत्न करणे.

जगाचा निरोप घेणे - मरण पावणे.

जवळीक वाटणे - आपलेपणा वाटणे.

जवळ करणे - आपलेसे करणे.

जिवावर बेतणे - जीव धोक्यात येणे.

जिवापाड सांभाळणे - काळजीपूर्वक सांभाळणे.

जिवापाड श्रम करणे - अतिशय कष्ट करणे.

जिवात जीव घालणे - धैर्य देणे, काळजी नाहीशी होणे.

जिंदगी बस्तर होणे - जीवन नष्ट होणे.

जिभेला पाणी सुटणे - खाण्याची इच्छा होणे.

जिज्ञासा वाटणे - जाणून घेण्याची तीव्र इच्छा होणे.

जिवा पलीकडे जपणे - खूप काळाजी घेणे.

जिवावर येणे - नकोसे वाटणे.

जिवात जीव असणे - जिवंत असणे, शरीरात प्राण असणे.

जिवावर उड्या मारणे - दुस-यावर अवलंबून राहून चैन करणे.

जीव अधीर होणे - उतावीळ होणे.

जिवाचा हिय्या करणे - हिम्मत बांधणे.

जीव की प्राण असणे - प्राणाइतके प्रिय असणे.

जीव खाली पडणे - काळजीतून मुक्त होणे.

जीव खालीवर होणे - अतिशय काळजी वाटणे, अत्यंत अस्वस्थ वाटणे.

जीव गहाण ठेवणे - कोणत्याही त्यागास तयार असणे, सर्वस्व अर्पण करणे.

जीव घेऊन पळणे - प्राणाच्या रक्षणासाठी पळणे.

जीव टांगणीला लागणे - चिंताग्रस्त होणे, अतिशय काळजी वाटणे.

जीव तीळतीळ तुरणे - एखाद्या गोष्टीसाठी तळमळणे, खूप हळहळ वाटणे.

जीव धोक्यात घालणे - संकटात उडी घेणे.

जीव थोडा थोडा होणे - अतिशय काळजी वाटणे.

जीव असणे - प्रेम असणे.


जीव मेटाकुटीस येणे - त्रासाने अगदी कंटाळून जाणे.

जीव भांड्यात पडणे - काळजी दूर होणे.

जीवदान देणे - वाचविणे.

जीवनज्योत विझणे - मरण पावणे, आयुष्य संपणे.

जीव पाण्यात पडणे - शांत होणे.

जीव ओतणे - मनापासून एखादे काम करणे.

जोपासना करणे - काळजीपूर्वक संगोपन करणे.

ज्योत पेटवणे - भावना चेतावणे.

ज्योतीसम जीवन जगणे - हुतात्मे स्वतः नष्ट होतात व दुस-यांचे कल्याण साधतात तसे करणे.

जीव कासावीस होणे - जीव तळमळणे.

जीव लावणे - लळा लावणे.

जीवन सर्वस्व देणे - संपूर्ण आयुष्य अर्पण करणे.

जीव अर्धा होणे - भयभीत होणे.

जीव झाडामाडात असणे - झाडामाडाविषयी विलक्षण जिव्हाळा वाटणे.

जीव कानात गोळा करणे - सर्व शक्ती कानात केंद्रित करून ऐकणे.

जीव अधीर होणे - उतावीळ होणे.

जीव ओवाळून टाळणे - अतिशय प्रेम करणे.

जीव गोळा होणे - कासावीस होणे.

जीव नकोसा होणे - त्रासणे, कंटाळून जाणे.

जीव मुठीत घेणे - अंतःकरण धडधडत असणे.

जीभ लांब करून बोलणे - वरिष्ठांशी मर्यादेच्या बाहेर बोलणे.

जीभ चावणे (पाघळणे) - एखादी गोष्ट बोलायची नसताना बोलून जाणे.झ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


झोप उडविणे - अस्वस्थ करुन सोडणे.

झोट धरणी होणे - मारामारी होणे.

झोप उडणे - अतिशय भयभीत होणे.

झुलत ठेवणे - काही निर्णय न घेता अडकवून ठेवणे.

झुंजूमुंजू होणे - उजाडणे.

झुंबड उडणे - खूप गर्दी व रेटारेटी होणे.

झुलू लागणे - लयीत तालावर डोलणे.

झडप घालणे - अचानक उडी मारणे.

झळ लागणे (पोहोचणे) - एखाद्या गोष्टीचा थोडाफार परिणाम भोगावा लागणे.

झटापट करणे - झगडणे.

झाडून नेणे - जवळ असलेले सर्व नेणे.

झिंग चढणे - नशा चढणे.

झक मारणे - मूर्खपणा करणे.

झक मारीत करणे - इच्छा असो नसो करणे.

झेप घेणे - काही अंतरावरून उडी टाकणे.

झेंडा फडकविणे - विजय मिळविणे.

झेंडा नाचविणे - मोठे कृत्य केले असे जाहीर करणे.ट पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


टिवल्या बावल्या करणे - कसातरी वेळ घालविणे.

टुरटुर लावणे - थोडा वेळ कर्तृत्वाची ऐट मिरविणे.

टेकू देणे - पाठिंबा देणे.

टक्केटोणपे खाणे - ठेचा खाणे, चांगल्या वाईट अनुभवाने शहाणपण येणे.

ट, फ करणे - अक्षर ओळख होणे.

ट ला ट जुळविणे - अक्षराला अक्षर जुळविणे.

टकाटका पाहणे - एकासारखे लक्ष देऊन पाहणे.

टाहो फोडणे - मोठ्याने आकांत करणे.

टाके ढिले होणे - अतोनात श्रमामुळे कोणतेही काम करण्याची अंगी ताकद न राहणे.

टाकीचे घाव सोसणे - त्रास सहन करणे.

टेकीला येणे - दमणे, थकणे, त्रासून जाणे.

टेंभा पाजळणे - डौल मारणे.

टेंभा मिरविणे - दिमाख दाखविणे, ऐट दाखविणे.

टोमणा मारणे - मनाला लागेल असे बोलणे.

टाकून बोलणे - लागेल असे बोलणे.

टाळूवर मिया वाटणे - अंमल गाजविणे.

टाचा घासणे - चरफडणे.

टाप असणे - हिंमत असणे.

टक लावून पाहणे - बारीक नजरेने न्याहाळणे, एकसारखे रोखून पाहणे.

टकामका (टकमका) पाहणे - चकित होऊन पाहणे.

टंगळमंगळ करणे - काम टाळणे, कामचुकारपणा करणे.


ठ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार (  Marathi Vakprachar )


ठाव घेणे - मनाची परीक्षा करणे.

ठपका देणे - दोष देणे.

ठाण मांडणे - निर्धाराने उभे राहणे, निश्चयपूर्वक स्थिर राहणे.

ठिय्या देणे - (एका जागेवरून) मुळीच न हलणे.

ठाणबंद करणे - एका जागेवर उभे करणे.ड पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi )


डुबी देणे - पाण्यात खाली क्षणभर बुडविणे.

डोळे वटारणे (करणे) - डोळे मोठे करून रागाने पाहणे.

डोळे पांढरे होणे - अत्यंत घाबरणे, मरायला टेकणे.

डाव साधणे - संधीचा फायदा घेऊन इच्छित कार्य साधणे, योजलेल्या युक्तीने इष्ट वस्तू मिळविणे.

डाळ शिजणे - दाद लागणे.

डाळ शिजू देणे - चालू देणे.

डागडुजी करणे - दुरुस्ती करणे.

डावे उजवे करणे - व्यवहार ज्ञान कळणे.

डुलत डुलत चालणे - आळसावलेल्या मनःस्थितीत हळूहळू चालणे.

डोळे फाटणे - आश्चर्यचकित होणे.

डोळे आनंदाने डबडबून जाणे - डोळयात आनंदाश्रू येणे.

डोळ्यात प्राण ठेवणे - अंतसमयी आतुरतेने वाट पाहणे.

डोळ्यावर कातडे ओढणे - जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणे.

डोळे सिळून राहणे - एकसारखे एखाद्या गोष्टीकडे बघत राहणे.

डोळयात प्राण आणणे - एखाद्या गोष्टीसाठी अतिशय आतुर होणे.

डोळे फाडून बघणे - तीक्ष्ण नजरेने पाहणे, टक लावून पाहणे.

डोळे चढवून बोलणे - संतापाने बोलणे.

डबघाईला येणे - वाईट अवस्था येणे.

डल्ला मारणे - लुटणे.

डांगोरा पिटणे - जाहीर करणे.

डोळे निवणे - समाधान होणे.

डोळ्याचे पारणे फिटणे - एखादे दृश्य पाहून मनाचे समाधान होणे.

डोळा चुकविणे - भेट घेण्याचे टाळणे, हातोहात फसविणे.

डोळ्यात धूळ फेकणे - सहजा सहजी फसविणे.

डोळ्यात स्तुपणे (सलणे) - सहन न होणे.

डोळ्यास डोळा लागणे - झोप येणे.

डोळ्यात खून चढणे - त्वेश येणे.

डोळे भरून पाहणे - समाधान होईपर्यंत पाहणे.

डोळे झाक करणे - दुर्लक्ष करणे.

डोळ्यात भरणे - पसंत पडणे.

डोळे फुटणे - आंधळे होणे.

डोळे ताणून पाहणे - लक्षपूर्वक पाहणे.

डोळे दिपविणे (दिपणे) - थक्क करून सोडणे, आश्चर्यचकित होणे.

डोळे पाणावणे - डोळ्यात पाणी येणे, डोळ्यात आनंदाश्रू येणे.

डोळ्यात प्राण येणे - मरायला टेकणे, अतिशय आतूर होणे.

डोळा लागणे - डुलकी लागणे, झोप लागणे.

डोळे उघडणे - अनुभवाने शहाणे होणे, सावध होणे, पश्चात्ताप होणे.

डोळे खडकन उघडणे - ताबडतोब खरे काय ते समजणे, जागे होणे.

डोळे भरून येणे - भावना दाटून आल्यामुळे डोळ्यात पाणी येणे.

डोळ्यात प्राण उरणे - अगदी मृत्यू पंथाला लागणे.

डोळ्यावर धूर येणे - संपत्ती वगैरे गोष्टीनी उन्माद येणे.

डोळ्याशी डोळा भिडविणे - नजर भिडविणे.

डोळा असणे - एखादी वस्तू मिळावी अशी इच्छा असणे.

डोक्यात घोळणे - एक सारखे मनात येणे.

डोळे फिरणे - गर्वाने ताठणे.

डोळे विस्फारून बघणे - आश्चर्याने बघणे.

डोळ्यात तेल घालून जपणे - अतिशय काळजी घेणे, दक्ष राहणे.

डोळ्यातून आगीच्या ठिणग्या पडणे - अतिशय राग येणे.

डोळे थंड होणे - समाधान होणे.

डोळे घालणे - खुणेने सुचविणे.

डोळ्यांत साठविणे - चौकशी करणे.

डोळे वाटेकडे लागणे - आतुरतेने वाट पाहणे.

डोळे मिटणे - मृत्यू येणे.

डोळ्यांच्या खाचा होणे - आंधळे होणे.

डोळ्यात गंगा यमुना येणे - रडू येणे, अश्रू ओघळणे.

डोक्यावरून पाणी जाणे - व्यर्थ जाणे.

डोक्यावर बसणे - वरचढ होणे.

डोईवर हात फिरविणे - फसविणे.

डोईवर शेकणे - नुकसान पोचणे.

डोंगर पोखरून उंदीर काढणे - मोठे प्रयास करून थोडी कार्यनिष्पत्ती होणे.

डोक्यावर खापर फोडणे - एखाद्यावर निष्कारण ठपका ठेवणे.

डोक्यावर मिरी वाटणे - वरचढ होणे.

डोके वाजविणे - विचार करणे.

डोक्याला हात लावून बसणे - चिंताग्रस्त होऊन बसणे.

डोक्यावर बसविणे - लायकीपेक्षा अधिक मान देणे.

डोक्यावरचे खांद्यावर येणे - ओझे, कर्ज इ. हलके होणे.

डोके टेकणे - हताश होणे.

डोके सुन्न होणे - काही एक विचार न सुचणे.

डोक्यात थैमान घालणे - एकच विचार पुन्हा पुन्हा मनात येऊन मन अस्वस्थ होणे.

डोके वर काढणे - उदयास येणे.

डोके मारणे - शिरच्छेद करणे.

डोके बधीर होणे - काय करावे ते न सुचणे.

डोक्यावरून पाणी फिरणे - एखाद्या गोष्टीचा कळस होणे, परमावधी होणे.

डोईजड वाटणे - शिरजोर होणे, भारी असणे.

डोईवर हात ठेवणे - आशीर्वाद देणे.ढ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Marathi Vakprachar )


ढसढसा रडणे - खूप रडणे.

ढोर कष्ट करणे - खूप कष्ट करणे.

ढवळाढवळ करणे - हस्तक्षेप करणे.

ढुंकून पाहणे - मुद्दाम डोके वळवून पाहणे.

त पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Vakprachar in Marathi with Meaninig )


तोंड सांडणे - अमर्याद बोलणे.

तोंडाचे बोळके होणे - तोंडातले दात पडणे.

तोंडावर तुकडा टाकणे - गप्प बसावे म्हणून थोडेसे काही देणे.

तोंडावर हात फिरविणे - गोड बोलून फसविणे.

तोंड धरणे - बोलण्याची मनाई करणे.

तोंड दिसणे - बोलणारा वाईट ठरणे.

तोंड दाबणे - उलट बोलू न देणे.

तोंड घालणे - दोघांच्या संभाषणात तिस-याने बोलू लागणे.

तोंड पहात बसणे - विवंचनेत पडणे.

तोंड वाजविणे - बडबडणे.

तोंड करणे - रागावणे.

तटस्थ राहणे - अलिप्त राहणे, आश्चर्याने स्तब्ध होणे.

तडीस नेणे (जाणे) - यशस्वी रीतीने एखादे काम पूर्ण करणे.

तहान भूक विसरणे - तन्मय होणे, तल्लीन होणे.

तळ देऊन बसणे - सैन्याचा मुक्काम देणे.

तडाखा देणे - प्रहार करणे, आघात करणे.

तळ देणे - मुक्काम करणे.

तलवार गाजवणे - पराक्रम करणे.

तळहाताच्या फोडासारखे वागविणे - काळजीपूर्वक सांभाळणे.

तळीराम गार करणे - जवळ द्रव्य जमवून मनाची तृप्ती करणे.

तरातरा चालणे - भरभर चालणे.

तडास्थ्यापासून सुटणे - तावडीतून सुटणे.

तत्वज्ञान लंगडे पडणे - कोणताही विचार लंगडा (अपुरा) वाटणे.

तळी भरणे - मदत करणे.

तमा न वाटणे - पर्वा न वाटणे. (तमा नसणे)

तळी उचलणे - अनेकजण मिळून एखाद्याला अधिकारच्युत करणे.

तदाकार होणे - एकरुप होणे.

तारांबळ उडणे - अतिशय घाई होणे, गडबड उडणे.

ताणून देणे - निवांत झोपणे.

तावडीत सापडणे - कचाट्यात सापडणे.

तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणे - मिळालेल्या संधीचा फायदा उठविणे.

तिष्ठत बसणे - वाट पहात बसणे.

तिलांजली देणे - वस्तूवरचा हक्क सोडणे.

तिखटमीठ लावून सांगणे - अतिशयोक्ती करून सांगणे.

तिरपीट उडणे - गोंधळून जाणे.


तिळपापड होणे - अंगाचा संताप होणे.

तुटून पडणे - निकाराचा हल्ला करणे, जोराने कामास लागणे.

तुणतुणे वाजवणे - क्षुल्लक गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगत सुटणे.

तुच्छ लेखणे - हलके मानणे, कमी मानणे.

तुच्छतेने पाहणे - तिरस्काराने पाहणे.

तूट येणे - नुकसान होणे.

तेळपट येणे - नाश होणे.

त्रेधा तिरपीट उडणे - धांदल उडणे.

त्रेधा उडणे - हाल होणे.

तोरा मिरविणे - दिमाख दाखविणे.

तोलास तोल देणे - बरोबरी करणे.

तोफ डागणे - रागावून खूप बोलणे, तोफेतून गोळे सोडणे.

तोल सुटणे - ताबा सुटणे.

तोफेच्या तोंडी देणे - संकाटात लोटणे.

तोड नसणे - उपाय नसणे.

तोडगा काढणे - मार्ग शोधून काढणे. (तोड काढणे)

तोंड टाकणे - वाटेल ते बोलणे.

तोंड गोड करणे - आनंद व्यक्त करण्यासाठी गोड पदार्थ खायला देणे.

तोंड शिवणे (मूग गिळून गप्प) - गप्प राहणे, काही न बोलणे.

तोंड देणे - सामना करणे, झुंजणे.

तोंडात काही न राहणे - माहीत असलेली गोष्ट मनात ठेवता न येणे.

तोंडाचा पट्टा सुरु करणे - एक सारखे बोलत राहणे.

तोंडचे पाणी पळणे - अतिशय घाबरणे, भयभीत होणे.

तोंडाची वाफ दवडणे - निष्फळ बोलणे.

तोंडात बोट घालणे - आश्चर्य वाटणे, अश्चर्यचकित होणे.

तोंडाला पाने पुसणे - चांगलेच फसविणे, दगा देणे.

तोंडाला पाणी सुटणे - हाव निर्माण होणे, लोभ उत्पन्न होणे.

तोंडावाटे ब्र न काढणे - एक ही शब्द न उच्चारणे.

तोंड लागणे - युद्धास सुरुवात होणे.

तोंड सोडणे - अपशब्द बोलणे, वाटेल तसे बोलणे.

तोंडाला कुलूप लावणे - एकदम गप्प बसणे.

तोंडात शेण घालणे - समाजात छिःथू होणे, फजिती होणे.

तोंडावर येणे - अगदी जवळ येणे.

तोंड काळे करणे - दृष्टीआड होणे, नाहीसे होणे.

तोंडाला मिठी बसणे - वीट येणे, कंटाळा येणे.

तोंड गोरेमोरे होणे - ओशाळणे.

तोंड चुकविणे - तोंड लपविणे.

तोंडी लागणे - उलट उत्तर देणे.

तोंडी खीळ पडणे - तोंड बंद होणे.

तोंडास तोंड लागणे - भांडणाला सुरवात करणे.

तोंड फिरविणे - नाराजी प्रकट करणे.

तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार - मुकाय्याने दुःख सहन करणे.

तोंड आवरणे - गप्प बसणे.

तोंडावाटे ब्र काढण्याची चोरी असणे - एकही शब्द उच्चारण्याची सोय नसणे.

तोंडावर सांगणे - समक्ष सांगणे.

तोंडास तोंड देणे - प्रत्युत्तर करून भांडण वाढविणे.

तोंड सुख घेणे - यथेच्छ बोलणे.

तोंड सुरु होणे - बोलणे सुरू होणे.

ताव चढणे - जोर चढणे, राग येणे.

तावडीतून सुटणे - कचाट्यातून सुटणे.

ताळमेळ नसणे - एका गोष्टीचा दुस-या गोष्टीशी काहीही संबंध नसणे.

ताळ्यावर आणणे - योग्य समज देणे.

ताटाखालचे मांजर होणे - अंकित जाणे, लाचार होणे.

ताल (ताळ) सोडणे - घरबंद नसणे.

तळपायाची आग मस्तकात जाणे - अतिशय संताप होणे.

तहान लागली की विहीर खणणे - गरज लागली की धावाधाव करणे.

तळहातावर शीर घेणे - जिवाची पर्वा न करता लढणे, जिवावर उदार होणे.

तंबी देणे - धाक घालणे, दटावणे.

तोंडघशी पाडणे - फशी पडणे, जाळ्यात अडकणे, विश्वासघात करणे.

तोंड उतरणे - तोंड निस्तेज दिसणे.

तोंड उजळ करणे - कलंक काढून टाकणे, कीर्ती मिळविणे.

तोंड आंबट करणे - निराशेमुळे तोंड वाईट करणे.

तोंड पसरणे - याचना करणे.

तोंड पूजा करणे - खोटी स्तुती करणे.

ताकाला जाऊन भांडे लपविणे - एखाद्या गोष्टीबद्दल इच्छा असूनही लज्जेने ती इच्छा नाही असे 
दाखविणे.

तारे तोडणे - वेड्यासारखे भाषण करणे.

तार छेडली जाणे - भावना उत्कटपणे जागृत होणे.

तांडवनृत्य करणे - थयथयाट करणे. ताप देणे - त्रास देणे.

ताबूत थंडे होणे - आवेश ओसरणे.थ पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Marathi Vakprachar )


थोपवून धरणे - थांबवून ठेवणे.

थोबाड रंगविणे - तोंडात मारणे.

थंडा फराळ करणे - काही न खाता राहणे.

थांग न लागणे - कल्पना न येणे.

थोतांड निर्माण करणे - लबाडीने खोट्या गोष्टी करणे.

थोबाड फोडणे - तोंडात मारणे.

थुंकी झेलणे - हांजी हांजी करणे, सुशामत करणे.

थयथय नाचणे - अधीरपणे नाचणे.

थक्क होणे - आश्चर्य वाटणे, चकित होणे.

थेर करणे - वाईट गोष्ट करणे.

थैमान घालणे - आरडाओरड करणे.द पासून सुरु होणारे वाक्यप्रचार ( Marathi Vakprachar )


दगडाखाली हात सापडणे - अडचणीत सापडणे.

दाद न देणे - पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे, न जुमानणे.

दाद लागणे - न्याय मिळणे.

दाद लावून घेणे - न्याय मिळविणे.

दबा धरून बसणे - एखादी गोष्ट अनपक्षित रीतीने पार पाडण्यासाठी टपून बसणे, आड लपून बसणे.

दरबार बरखास्त करणे - दरबार संपविणे.

दणाणून जाणे - व्यापून जाणे, भरून जाणे.

दृष्ट लागणे - नजर लागणे.

दृग्गोचर होणे - दिसणे.

दवंडी पिटणे - जाहीर करणे.

दृष्टीआड होणे - नजरे आड होणे, दुर्लक्षित होणे.

दृष्टीभेट होणे - एकमेकाकडे पाहणे.

दगाबाजी करणे - विश्वासघात करणे.

दृष्टीच्या टप्प्याय येणे - दिसू शकेल इतके जवळ येणे.

दत्त म्हणून उभे राहणे - एकाएकी हजर होणे, अचानक उपस्थित होणे.

दम न निघणे - अतिशय आतुर होणे.

दशा होणे - स्थिती होणे.

दंडवत घालणे - नमस्कार घालणे.

दरारा वाटणे - जरब वाटणे.

दगा देणे - फसविणे.

दृष्टीत न मावणे - अपेक्षेपेक्षा खूप मोठे जाणवणे.

दृष्टीला दृष्टी भिडविणे - टक लावून पाहणे.

दडी मारणे - लपून बसणे.

दम धरणे - धीर धरणे.

दम मारणे - झुरका घेणे, एखाद्यावर रागावणे.

दृष्टी खिळून राहणे - नजर स्थिर होणे.

दातास दात लावून बसणे - काही न खाता उपाशी बसणे.

दाताच्या कण्या करणे - अनेकवेळा विनंती करून सांगणे.

दाती तृण धरणे - शरणागती पत्करणे, अभिमान सोडून शरण जाणे.

द्राविडी प्राणायाम करणे - सरळ मार्ग सोडून लांबच्या मार्गाने जाणे.

दातओठ खाणे - रागाने चरफडने.

दाद मागणे - तक्रार करून किंवा गा-हाणे सांगून न्याय मागणे.

दातखिळी (दातखीळ) बसणे - बेशुध्ध होणे, तोंड उघडता न येणे, गप्प राहणे, स्तूप घाबरणे.

दात धरणे - वैर बाळगणे, व्देश करणे.

दाढी धरणे - विनवणी करणे.

दात कोरून पोट भरणे - मोठ्या व्यवहारात कृपणपणाने थोडीशी काटकसर करणे.

दुःखावर डागण्या देणे - दुःखी माणसाला वाईट वाटेल असे बोलून आणखीन दुःख देणे.

दुकान काढणे - दुकान सुरू करणे.

दुस-यांच्या ओंजळीने पाणी पिणे - दुस-यांच्या तंत्राने चालणे.

दुःखाची छाया पसरणे - सगळीकडे दुःखी वातावरण निर्माण होणे.

दुवा देणे - एखाद्याचे भले व्हावे असे मनापासून चिंतणे.

दुसरी गती नसणे - दुसरा उपाय नसणे.

दादाबाबा करणे - गोड बोलून मन वळविणे.

दाणे टाकून कोंबडे झुंजविणे - पदरचे खचून भांडण लावून देणे.

दाद देणे - प्रतिसाद देणे.

दात काढणे - हसणे.

दातावर मांस नसणे - द्रव्यानुकूलता नसणे.

दाताच्या घुगया होणे - फार बोलावे लागणे.

दाताच्या कण्या होणे - एखाद्या गोष्टीमुळे त्रास होणे.

दात विचकणे - याचना करणे.

दात वासून पडणे - दुखण्याने अंथरूणाला खिळून राहणे.

दात खाणे - द्वेषाचा अविर्भाव दाखविणे.

दात पाडणे - वादात पराजय करणे.

दावणीला बांधणे - ताब्यात ठेवणे.

दामटी भरणे - दुखवस्ता होणे.

दिवस फिरणे - वाईट दिवस येणे.

दिवस पालटणे - चांगले दिवस येणे.

दिग्विजय करणे - स्वतःच्या पराक्रमाने चारी दिशातील लोकांना जिंकणे.

दिङ्मूढ होणे - काय करावे ते न सुचणे.

दिरंगाई करणे - उशीर करणे.

दिवे लावणे - दुलौकिक संपादन करणे.

दिवसा मशाल लावणे - पैशाची उधळपट्टी करणे.

दिवे ओवाळणे - कमी किमतीचा समजणे.

दिव्यत्वचा साक्षत्कार होणे - देवी अनुभव येणे.


दिव्य करणे - लोकोत्तर गोष्ट करणे.

दीनवाणे होणे - काकुळतीला येणे.

दीक्षा घेणे - एखादी आचार पद्धती स्वीकरणे.

दुधात साखर पडणे - अधिक चांगले घडणे.

देहभान विसरणे - स्वतःची जाणीव न राहणे.

दैना उडणे - दुर्दशा होणे.

दोन हात करणे - सामना देणे, मारामारी करणे.

दोन हातांचे चार हात होणे - विवाह होणे.

दुर्दशा होणे - अत्यंत वाईट अवस्था होणे.

दुस-यांच्या तोंडाकडे बघणे - दुस-यांच्या आश्रयाची अपेक्षा करणे.

दुधाचे बळ पणाला लावणे - आईला धन्य वाटणे.

दुरावा निर्माण करणे - अंतर निर्माण करणे.

दुधाचे दात जाऊन पक्के दात येणे - बालपण संपून कुमार अवस्था येणे.

दुरान्वघे संबंध नसणे - कुठत्याही अर्थाने संबंध नसणे.

दुखणे विकोपास जाणे - आजार खूप वाढणे.

दूर लाथाडणे - तिरस्कार करणे.

देवाघरी निघून जाणे - निधन पावणे.

देखभाल करणे - काळजी घेणे.

देश पेटणे - एखादी चळवळ देशभर पसरणे.

देव्हा-यात बसविणे - एखाद्या व्यक्तीस देव समजून पूजा करणे.

देव देव-यात नसणे - जो मालक तो स्थानावर नसणे, फिकिरीत असणे.            आम्ही तुम्हाला येथे वाक्प्रचार अर्थ म्हणजे काय ? , वाक्प्रचाराचे उदाहरण, वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ ही माहिती देण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केलाला आहे. तरी तुम्हाला वाक्प्रचारा संबंधित प्रश्नांची उत्तरे यातून मिळाली असतील अशी आशा करतो. व तुम्हाला मराठी वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ ( Vakprachar in Marathi with Meaninig | Marathi Vakprachar | Phrases in Marathi | Vakprachar Marathi ) ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Post Bottom Ad